Chybí vaše dítě ve škole příliš často? Radí ředitelka ZŠ, lékařka a psycholožka

Chybí-li často malý školkař nebo školkařka, neřešíte případné následky. Vaší starostí jsou jen OČR či posilování imunity.
Horším případem je, pokud v časté nepřítomnosti v kolektivu a na vyučování pokračuje po nástupu do školy. Ptali jsme se proto na rady ředitelky ZŠ Pri kříži, dětských lékařek a několik rad přidala i dětská psycholožka.

Stále nemocné? Co ale s tím ve škole
Největším strašákem pro rodiče po nástupu dítěte do školky jsou časté nemoci. Děti jsou více doma než ve školce, chybí jim kolektiv, vynechávají hodiny plné inspirativních činností a aktivit, ale zejména se doma zabýváte jejich imunitou, kterou stimuluje velké množství školkařských virů. Jistě si ale říkáte – vždyť si budují imunitu, alespoň budou později méně chybět ve škole.

Co ale když v tomto nastoupeném trendu vaše dítě pokračuje i po nástupu do školy? Co když vaše dítě chodilo jen do posledního ročníku mateřské školy, protože se spíše do školky nedostalo? Nebo poslední povinný ročník MŠ strávilo doma na domácím vzdělávání a nyní se hrozíte nástupu do prvního ročníku ZŠ?

N
Nemoci školkařů: Lékařka v tom má jasno – nemocné dítě do kolektivu nepatří
Školka začala a rodiče už hlásí první nemoci. Lékařka ale upozorňuje, že nemocné dítě do kolektivu nepatří a pokud to neví rodič, měly by zakročit učitelky. Víte, jaká onemocnění mohou děti potrápit po vstupu do školky?
Jak řeší časté chybění pro nemoc škola?
1) Školní řád jako závazný dokument pro vás a vaše děti
Pokud se zajímáte o to, jak vyřešit časté chybění, zmeškané učivo a spoustu ospravedlněných hodin u svého dítěte v souvislosti se školou a tedy vzděláním, nejdůležitější je komunikace mezi vámi jako rodičem, tedy zákonným zástupcem či zástupkyní dítěte a samotnou školou. Právě vy totiž zodpovídáte za jeho docházku do školy a zdravotní stav.

Spousta otázek vám může zodpovědět školní řád základní školy, kterou vaše dítě navštěvuje. Jako příklad uvádíme výňatky ze školního řádu Základní školy U kříže (viz níže v závěru), jejíž ředitelka, Mgr. Iveta Mikšíková s námi o tomto problému povídala.

Školní řád je ve smyslu školního zákona součástí pedagogické dokumentace. Ministerstvo školství určuje pouze jeho legislativní rámec – konkrétní podmínky si stanovuje každá škola sama. Za vypracování a vydání školního řádu je tedy zodpovědný ředitel či ředitelka ZŠ, kteří mají povinnost jej dále projednat v pedagogické radě a radě školy.

Patří k základním vnitřním normám, tedy definuje normy soužití a kooperace žáků a žákyň, jejich zákonných zástupců a zástupkyň, pedagogických, odborných a dalších zaměstnanců a zaměstnankyň. Vztahuje se k činnosti školy a výchovně vzdělávacímu procesu – včetně případů, kdy dítě ve škole vymeškává ze zdravotních nebo jiných důvodů. Pro děti i vás rodiče je závazný.

Mnohé z povinností vás jako rodičů zpracovávají školy i na svých internetových stránkách: najdete zde například potřebné tiskopisy pro případ nepřítomnosti žáka a žákyně. „ospravedlnění nepřítomnosti žáka a žákyně na vyučování“, „žádost o uvolnění žáka či žákyně z vyučování“, ale i samotný školní řád či rady, co dělat, když žák či žákyně „ve škole chybí“.

2) Když do procesu vstoupí ředitelka školy: důležitá je komunikace
Nejdůležitější podmínkou úspěšného dokončení ročníku nebo spíše úspěšného pokroku vašeho dítěte je komunikace mezi vámi a třídním učitelem či učitelkou a ředitelem či ředitelkou základní školy, kterou vaše dítě navštěvuje. Jak se řeší časté chybění dětí ve škole v případě ZŠ Při kříži, vysvětlila její ředitelka Mikšíková:

„Toto téma je velmi široké. Při vysoké nemocnosti, která způsobuje dítěti časté zpoždění z vyučování, je nezbytné dívat se na každý případ individuálně. Hodně záleží i na tom, jaká je spolupráce s rodiči dítěte, který ročník navštěvuje a jaký je důvod chybění.“

Young mum giving her little daughter the medicine

Pokud dítě chybí během pololetí více než 100 hodin
\“V první řadě bych uvedla, že náš školní řád říká, že pokud žák v pololetí vymešká více než 100 vyučovacích hodin, měl by být komisionálně přezkoušen z předmětů, ve kterých ho nedokážeme objektivně klasifikovat (má málo známek),\“ říká Mikšíková.

„Zároveň uvádíme, že žák by si měl dopsat písemné práce nebo dohodnout přezkoušení s vyučujícím po absenci, v období do 2 týdnů, odkdy se vrátil do školy. Rodič může ospravedlnit své dítě na 5 dní, pak je nezbytné potvrzení od lékaře,“ vysvětluje Mikšíková problematiku chybění Znamená to, že komisionálním zkouškám lze předejít už v průběhu školního roku spoluprací dítěte s vyučujícími.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram