Co se stalo s příspěvkem na péči o dítě, ze kterého lze přeplácet náklady na jesle či školku pro děti do 3 let? Proč ho nikdo nečerpá

To je ten příspěvek, ze kterého lze proplácet náklady na jesle či školku pro děti do 3 let. Víte, co se s ním stalo? Komentář Simony Petrík, odbornice hnutí Progresivní Slovensko na rodinnou politiku a rovnost pohlaví.
Proč příspěvek na péči o dítě nikdo nečerpá?
Co se stalo s příspěvkem k péči o dítě? To je ten příspěvek, ze kterého lze proplácet náklady na jesle či školku pro děti do 3 let. Víte, co se s ním stalo? Právěže nic. Rodiče dětí do 3 let už ani pomalu netuší, že takový příspěvek vůbec existuje. Když jsem nedávno pro kámošku na Úřadu práce v Bratislavě zjišťovala, zda by měla nárok na tento příspěvek, i když pracuje jen na částečný úvazek, paní na telefonu nejdříve 10min hledala tuto info (nakonec mi neuměla odpovědět), a na závěr mi říká: “ A proč si nepožádá o rodičovský příspěvek? Ten je vyšší!”

A přesně tak to je. Rodiče malých dětí, kteří pracují a chtějí dát děti do jeslí, sice formálně mají k dispozici Příspěvek na péči o dítě, ale jelikož tento je v maximální výši 280 eur, téměř nikdo ho nečerpá. Proč? Protože od té doby, co se Rodičovský příspěvek zvýšil na 280 eur pro ty, kdo dříve neměli nárok na mateřské a až na 383,80 eur pro ty, co předtím mateřské pobírali (údaje pro rok 2022), rodičům se více vyplatí pobírat ten, protože je buď stejný nebo vyšší, není spojen s žádnou administrativou navíc a mohou z něj pohodlně platit za jesle, aniž by museli úřadu práce dokladovat, že pracují a že mají dítě v zařízení.

Někdy maminky nemohou zůstat se svými dětmi během celé mateřské a později rodičovské dovolené. Často je tím důvodem těžká finanční situace. Když musí nastoupit do práce dříve, stát jim v tomto případě pomůže dalším příspěvkem.
Málokdo však ví, že dotyčný Příspěvek na péči o dítě je již od roku 2014 součástí Národního projektu hrazeného z Evropského sociálního fondu a tedy, že je hrazen z evropských zdrojů. Naopak Rodičovský příspěvek je kompletně vyplácen ze zdrojů státního rozpočtu. Abyste měli obraz o tom, kolik lidí měsíčně pobírá který příspěvek, ať se líbí: v prosinci 2021 pobíralo Příspěvek na péči o dítě přesně 255 lidí. Rodičovský příspěvek pobíralo v témže měsíci 157 486 rodičů. Docela rozdíl, co řeknete? V prosinci 2022 má být národní projekt ukončen a už nyní je zřejmé, že tyto finanční prostředky, které nezatěžují slovenský státní rozpočet, nebudou dočerpány, ale stát naopak utrácí zhruba 53 milionů eur měsíčně na výdaje spojené s vyplácením Rodičovského příspěvku.

Kapacit v jeslích i školkách je stále málo
Zároveň zde máme již dlouhodobě neřešený a přes 10 let přetrvávající problém s nedostatkem míst v mateřských školách. Snaha pracujících rodičů umístit své děti v zařízeních preprimárního vzdělávání naráží na nedostatečné kapacity nebo nefunkční systémy podpory, jako např. nedostatečná a neadekvátně rozmístěná síť veřejných předškolních zařízení.

Toys scattered in living room.

Projekty na dobudování kapacit jsou sice hlasitě prezentovány, ale ve skutečnosti jsou náročné na realizaci, procesně zdlouhavé, zaměřené na budování velkokapacitních zařízení, která se výrazně prodražují a časově prodlužují v procesu výstavby a ve výsledku ne vždy přinesou adresnou podporu komunitě, pro kterou jsou budovány . Deklarované podpůrné nástroje nesměřují adresně tam, kde je rodiny s dětmi potřebují. Neřeší problém dostupnosti služeb komplexně. Zaměřují se pouze na dobudování kapacit bez ohledu na jejich funkčnost a dlouhodobou udržitelnost.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram