Jsou to jen děti, které ztratily domov, je potřeba je vtáhnout do kolektivu, ne odsouvat stranou

Nemají to jednoduché. Děti z Ukrajiny, které uprchly před válkou, už sedí ve slovenských lavicích. Ne všechny se ale setkaly s vřelým přijetím a mnozí naši žáci je ve třídě nechtějí. Jak bychom měli my rodiče mluvit s dětmi o této situaci?
Kolik dětí z Ukrajiny je již v našich školách?
Už dva měsíce se ukrajinské děti postupně začleňují do vyučování na zdejších mateřských, základních, středních i vysokých školách, dokonce ministerstvo školství uvolnilo opatření i na jejich přijetí do CVČ a uměleckých škol. Co říkají poslední údaje, kterými momentálně disponuje Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu ČR?

„Od 24. 2. 2022 do 8. 4. 2022 evidujeme 6 248 zařazených dětí ukrajinských uprchlíků – z toho 774 v mateřských školách, 4 892 v základních školách a 618 ve středních školách. Z celkového počtu je 24% v Bratislavském kraji,“ uvedl odbor komunikace a marketingu Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR.

Mnohé děti se do školy ještě nepřihlásily a jejich počet se může ještě postupně zvýšit.

Školkaři se přizpůsobili rychle
Největší problém přijmout děti mají mateřské školy, které jsou po celém Slovensku již tak přeplněné. Mnohé ale udělaly vše pro to, aby umístily alespoň pár dětiček.

Ukrainian smiling girl in a traditional embroidered shirt with a yellow-blue flag in her hands on a field of sunflowers

Malí školkaři nové kamarády přijímají bez větších emocí. „Děti je nevnímají jako někoho úplně cizího. I když si nerozumí, tak si spolu hrají, půjčují si hračky a malí Ukrajinci se u nás do kolektivu začlenili rychle. Horší je to s komunikací s učitelkou, protože si nerozumí. Starší učitelky využívají některá slova z ruštiny, obrázky a už se naučili nejpoužívanější fráze. Stejně tak je problém komunikovat s maminkami, ale našli jsme si systém,“ prozradila Ivetka, ředitelka mateřské školy v Košicích, která přijala už 8 dětí.

Právě učitelky ve školkách se s dětičkami natrápí nejvíc. „Ve školkách je to s komunikací opravdu velmi komplikovaná situace. Učitelé často nevědí, jak s malými dětmi komunikovat, proto musí být velmi vynalézaní, pomáhají si obrázky, ukazování, nebo je učí nová slovíčka česky,“ uvedla dětská psycholožka Gabriela Herényiová.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram