Nástup na mateřskou: Kdy se nastupuje a jak získat všechny příspěvky od státu?

Čekáte miminko? Zde je přehled důležitých informací, které byste měli vědět, pokud nastupujete na mateřskou dovolenou (podle zákoníku práce) a plánujete co nejdéle pobírat mateřské.
V první řadě je třeba upozornit, že mateřská dovolená a nárok na pobírání mateřského jsou dvě odlišné věci (i když je tam mnoho podobností). Mateřskou dovolenou upravuje zákoník práce a jde o ospravedlněné pracovní volno ze zaměstnání. O podmínkách nároku na mateřské rozhoduje Sociální pojišťovna a rovněž jej i vyplácí. Jedná se totiž o dávku nemocenského pojištění, je vlastně náhradou příjmu.

Pojďme si tedy prohlédnout všechny podmínky, náležitosti, které je nutno splnit, i na co si dát pozor, aby vám najednou mateřské nebylo vypláceno kratší dobu, než jste plánovali.

Nástup na mateřskou dovolenou
Mateřská dovolená je přiznána zákoníkem práce (paragraf 166) ženě v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě. A to v trvání obvykle 34 týdnů, osamělé ženě v trvání 37 týdnů a ženě, která porodila dvě nebo více dětí, 43 týdnů.

Na mateřskou dovolenou zpravidla žena nastupuje 6 týdnů před očekávaným dnem porodu (tedy ve 34. týdnu těhotenství) určeným lékařkou či lékařem. Ale jsou případy, kdy může nastoupit i od začátku 8. týdne před tímto dnem (tedy ve 32. tt, např. pokud máte rizikové těhotenství a lékař či lékařka to doporučí).

Nezkraťte si nevědomky mateřskou!
Pokud vyčerpáte z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z důvodu dřívějšího porodu, než jste měli určen, mateřská vám plyne ode dne nástupu až do uplynutí času stanoveného výše.

Změna nastává právě v případě, pokud chcete na mateřskou nastoupit později než 6 týdnů před očekávaným dnem porodu z jiných důvodů (například chcete déle pracovat, nebo se dobře cítíte): tehdy máte nárok na mateřskou dovolenou jen do uplynutí 28 týdnů ode dne porodu, v případě osamělé ženy 31 a ženy s dvojčaty či vícerčaty 37 týdnů ode dne porodu.

Zákoník práce totiž počítá jen s časem nástupu stanoveným lékařem či lékařkou. Dejte si tedy pozor, abyste si takto nevědomky nezkrátili mateřskou dovolenou (to samé platí i pro pobírání mateřského, níže vysvětlujeme).

Další případy krácení mateřské dovolené
V případě, že se děťátko narodí mrtvé, ženě podle zákoníku patří mateřská dovolená po dobu 14 týdnů (paragraf 168). Pokud děťátko zemře během mateřské nebo rodičovské dovolené, poskytuje se ještě během 2 týdnů ode dne úmrtí děťátka, nejdéle do dne, kdy by dosáhlo 1 roku.

Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Mateřská v případě otce či pěstounů
Mateřská dovolená se poskytuje také ženě a muži (i otci), kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů (na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, když je svěřeno k pozdějšímu osvojení nebo do pěstounské péče, nebo když matka dítěte zemřela).

A to v trvání 28 týdnů, osamělé ženě či muži 31 týdnů a převzaly-li do péče dvě nebo více dětí, v trvání 37 týdnů. Nejdéle do dne, ve kterém dítě dovrší 3 roky věku.

Nezapomeňte nástup písemně oznámit
Předpokládaný den nástupu na mateřskou (i rodičovskou) dovolenou, předpokládaný den jejich přerušení, ukončení i změny týkající se těchto dat oznamujete písemně zaměstnavateli či zaměstnavatelce nejméně měsíc předem.

Money rain concept made of gold coins and white cloud on pink background

V souvislosti s tímto předkládáte i tiskopis Sociální pojišťovny „Žádost o mateřské“ (vystaví vám jej gynekoložka či gynekolog obvykle ve 32. tt na těhotenské poradně). Na tiskopise je uvedeno i datum očekávaného porodu – zaměstnavatel či zaměstnavatelka tento tiskopis potvrdí a po dohodě s vámi ho může doručit příslušné pobočce Sociální pojišťovny (v místě svého sídla – pokud se ale nedohodnete, doručujete jej na tuto pobočku vy, maminka).

Po uplynutí mateřské dovolené můžete požádat svého zaměstnavatele či zaměstnavatelku o další „ospravedlněné volno z práce za účelem prohloubení péče o dítě“, tedy rodičovskou dovolenou (do dne, kdy dítě dovrší 3 roky věku, resp. 6 let věku, jde-li o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte).

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram